Alles over VC Peelpush

Ledenadministratie

Nieuwe leden dienen zich via het opgaveformulier aan te melden.

Het opgaveformulier voor nieuwe leden (zowel senioren als jeugd) is hier te vinden.

Ook adreswijzigingen van de leden dienen zo spoedig mogelijk aan het secretariaat te worden doorgegeven.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient ook per mail te gebeuren bij het secretariaat via secretariaat@peelpush.nl. 

Opzegging van het lidmaatschap dient per mail plaats te vinden vóór 1 juli bij de secretaris, met inlevering van de door de vereniging verstrekte goederen.

Indien het lidmaatschap na 1 juli wordt opgezegd kan de vereniging de 1e helft van het contributiegeld van het volgend seizoen in rekening brengen.

De Privacy Policy is hier te vinden.  Peelpush Privacy Policy