Contributie

 

Contributie 2021-2022:

Topteams, D1/D2/H1:  € 335,00

Senioren: € 285,00

A-B-C-jeugd:
€ 210,00

Niveau-jeugd 3-6 (2x trainen):   € 180,00

Niveau-jeugd 1-2 (1x trainen):   € 95,00

Recreanten:   € 200,00

Nijntje Beweegdiploma :  20 lessen,  € 90,00

Kleutergym (4-5 jaar) : € 85,00

ASL, Actief Steunend Lid:  
€ 50,00

YD Volleybalschool:
1x trainen:   € 270,00
2x trainen:   € 480,00
3x trainen:   € 600,00

Peelpush bevordert talentontwikkeling en zal daarom deelname van Peelpush-leden aan het programma van de YD Volleybal School sponsoren met 20%.

De contributie vindt plaats door middel van automatische incasso.

Voor niet-automatische incasso’s of een onterechte stornering worden € 10 administratiekosten in rekening gebracht. 

Tussentijds aangemelde leden betalen een evenredig deel van de verenigingscontributie over dat gedeelte van het seizoen, dat zij lid geworden zijn. Bij meespelen in een competitie dient de bondscontributie echter altijd volledig betaald te worden.

Is iemand langdurig verhinderd te trainen/spelen dan kan over een periodieke aanpassing van de verenigingscontributie overlegd worden met de penningmeester.

Opzegging van het lidmaatschap dient per mail plaats te vinden vóór 1 juli bij de secretaris via secretariaat@peelpush.nl, met inlevering van de door de vereniging verstrekte goederen.

Indien het lidmaatschap na 1 juli wordt opgezegd kan de vereniging de 1e helft van het contributiegeld van het volgend seizoen in rekening brengen.