Alles over VC Peelpush

Contributie

Jeugdfonds Sport Limburg

Jeugdfonds Sport Limburg betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen, ongeacht hun financiële situatie, mee kunnen doen en dat er geen kind (letterlijk) aan de zijlijn staat. MEEDOEN = MEER KANSEN! zie voor meer informatie de website.

 

 

Contributie 2024-2025:

Topteams, D1/D2/H1:  € 380,00

Senioren: € 325,00

A-B-C-jeugd:
€ 240,00

Niveau-jeugd 3-6 (2x trainen):   € 205,00

Niveau-jeugd 1-2 (1x trainen):   € 105,00

Niveau-jeugd 1-2 (2x trainen):   € 205,00

Nijntje Beweegdiploma    € 100,00

Volleybal Speeltuin:  € 100,00

Recreanten:   € 200,00

ASL, Actief Steunend Lid:  € 55,00

YD Volleybalschool:
1x trainen:   € 300,00
2x trainen:   € 540,00

Peelpush bevordert talentontwikkeling en zal daarom deelname van Peelpush-leden aan het programma van de YD Volleybal School sponsoren met 20%.

De contributie vindt plaats door middel van automatische incasso.

Voor niet-automatische incasso’s of een onterechte stornering worden € 10 administratiekosten in rekening gebracht. 

Tussentijds aangemelde leden betalen een evenredig deel van de verenigingscontributie over dat gedeelte van het seizoen, dat zij lid geworden zijn. Bij meespelen in een competitie dient de bondscontributie echter altijd volledig betaald te worden.

Is iemand langdurig verhinderd te trainen/spelen dan kan over een periodieke aanpassing van de verenigingscontributie overlegd worden met de penningmeester.

Opzegging van het lidmaatschap dient per mail plaats te vinden vóór 1 juli bij de secretaris via secretariaat@peelpush.nl, met inlevering van de door de vereniging verstrekte goederen.

Indien het lidmaatschap na 1 juli wordt opgezegd kan de vereniging de 1e helft van het contributiegeld van het volgend seizoen in rekening brengen.