Contributie

Conform het besluit in de algemene ledenvergadering van Peelpush op 31 oktobber 2019 is de contributie voor het seizoen 2020-2021 door het bestuur vastgesteld zoals in onderstaande lijst is weergegeven.

Contributie 2020-2021:

Topteams, D1/D2/H1:  € 315,00

Senioren: € 270,00

A-B-C-jeugd:
€ 200,00

Niveau-jeugd 3-6 (2x trainen):   € 170,00

Niveau-jeugd 1-2 (1x trainen):   € 90,00

Recreanten:   € 190,00

ASL, Actief Steunend Lid:  
€ 50,00

Summa Volleybalschool:
SVS, 1x trainen:   € 265,00
SVS, 2x trainen:   € 475,00
SVS, 3x trainen:   € 590,00

Peelpush bevordert talentontwikkeling en zal daarom deelname van Peelpush-leden aan het programma van de Summa Volleybal School sponsoren met 20%.

De contributie vindt plaats door middel van automatische incasso.

Voor niet-automatische incasso’s of een onterechte stornering worden € 10 administratiekosten in rekening gebracht. 

Tussentijds aangemelde leden betalen een evenredig deel van de verenigingscontributie over dat gedeelte van het seizoen, dat zij lid geworden zijn. Bij meespelen in een competitie dient de bondscontributie echter altijd volledig betaald te worden.

Is iemand langdurig verhinderd te trainen/spelen dan kan over een periodieke aanpassing van de verenigingscontributie overlegd worden met de penningmeester.

Opzegging van het lidmaatschap dient per mail plaats te vinden vóór 1 juli bij de secretaris via secretariaat@peelpush.nl, met inlevering van de door de vereniging verstrekte goederen.

Indien het lidmaatschap na 1 juli wordt opgezegd kan de vereniging de 1e helft van het contributiegeld van het volgend seizoen in rekening brengen.

 


Contributie en corona

24 april 2020

Het zijn zware en bizarre tijden voor iedereen. Als bestuur hopen we vooral dat het goed gaat met jou en met ieder die je lief is. Een bizarre tijd waarin waarschijnlijk ook veel vragen zijn. Bijvoorbeeld de vraag of, nu je niet meer kunt trainen vanwege het coronavirus, hoe zit het dan met de contributie ?

Anders dan bij een sportschool, word je bij een volleybalvereniging lid van de vereniging. Als je lid wordt van een vereniging, ben je contributie (lidmaatschapsgeld) verschuldigd. Of trainingen en/of activiteiten wel of niet doorgaan, staat dus los van de contributie.

Vooralsnog lopen onze vaste kosten grotendeels door. Daarnaast zijn er geen kantine-opbrengsten. Ook zijn er nu geen evenementen en activiteiten. Dit betekent het wegvallen van een belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging. Als bestuur doen we er alles aan om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Ook hopen we dat we, anders dan normaal, in de zomer leuke volleybalactiviteiten op touw kunnen zetten en zo toch nog wat inkomsten kunnen genereren.

Het bestuur voelt zich gesteund door de vele signalen dat men Peelpush graag blijft steunen, zoals ook de poll in Hallo Peel & Maas, met als resultaat : “De meerderheid, 84 procent, geeft aan dat zijn of haar sportclub de contributie mag houden, ook al zijn er geen trainingen en is de kantine gesloten.

Uiteraard hopen we, mét jullie, dat op niet al te lange termijn de deuren van onze sporthal gewoon weer open kunnen, zodat jullie je favoriete sport weer kunnen uitoefenen bij onze mooie club. Wij vertrouwen op jullie begrip en medewerking.

Bestuur VC Peelpush

Download Contributie en corona tekst als PDF