Commissies

Technische Commissie.

De commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid binnen de club.
Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor het scheidsrechterscorps.

Kerntaken van de commissie:
 • Indelen van de trainingsgroepen / tijden
 • Indelen van de teams
 • Aanzoeken van trainers
 • Jeugdopleiding
 • Opleiding trainers
 • Aanzoeken en begeleiden van scheidsrechters
Samenstelling :
 • Peter Verstappen, Voorzitter / Dames senioren / recreanten, 06-33130549
 • Mark Slegers, Heren senioren, 077-4660147
 • Angelique Willems en Johan Leenders, Ontwikkeling & Beleid voor de jeugd   
 • Rikus Leenders, TC Jeugd – ABC-jeugd, tcjeugd@peelpush.nl  06-25349092
 • Daphne Verstappen, TC Jeugd – niveaus 4 t/m 6, tcjeugd@peelpush.nl 06-15497051
 • Lion Stammen, TC Jeugd – niveaus 1 t/m 3, tcjeugd@peelpush.nl  06-17773455


Commissie B.O.S.

Het RABO Sportcafé in sporthal “de Körref” wordt door volleybalvereniging Peelpush geëxploiteerd. Om dit in
goede banen te leiden is de commissie B.O.S. (Beheer Ontmoetingsruimte Sporthal) opgericht. Deze commissie
zorgt ervoor dat alle zaken aangaande de exploitatie geregeld worden en dat het RABO Sportcafé bij
evenementen en activiteiten in de sporthal zoveel mogelijk geopend is.

Sinds 2002 was al een gedeelte van het beheer van de sporthal door de gemeente uitbesteed aan Peelpush. In
2010 heeft Peelpush het beheer van de gemeente geheel overgenomen. Tevens worden de
schoonmaakwerkzaamheden in de sporthal door vrijwilligers van Peelpush verricht. De coördinatie van het
(sleutel)beheer en de schoonmaakwerkzaamheden vallen ook onder de commissie BOS. Sindsdien is BOS de
afkorting voor “Beheer en Onderhoud Sporthal”.

Samenstelling :
 • Roger Sonnemans, Voorzitter
 • Wil van Oosteren, Vice voorzitter
 • Martha van Oosteren, Activiteiten
 • Piet Koehlen, Financiën en inkoop
 • Mart Peggen, Technische zaken en onderhoud
 • Christie Verstappen, Rooster planning
 • Ans Smeulders, Activiteiten

 

Overige werkzaamheden die door Peelpush worden uitgevoerd in de sporthal :

Schoonmaakploeg : 
 • Rina Peggen (sportcafé)
 • Tjeu Verstappen
 • Wiel van den Beuken
 • Jan Coppus
 • Mart Peggen
 • Til Peggen
 • Vacant
Klein onderhoud :
 • Pierre Kessels
 • Mart Peggen
Sleutelbeheer :
 • Maandag : Albert Valentijn
 • Dinsdag : Theo Jacobs
 • Woensdag : Pierre Kessels (tevens klein onderhoud)
 • Donderdag : Albert Valentijn
 • Vrijdag : Til Peggen
 • Zaterdag en zondag: Ans Smeulders, Mart Peggen en Piet Koehlen

 

Commisie Sponsoring.

Samen met de commissie Sponsoring van Peelpush is een sponsorstructuur opgezet.
Met inmiddels naast veel regionale interesse ook deelname van enkele provinciale bedrijven !
De sponsorclub telt briljant sponsors: Gemeente Peel en Maas, Partyverhuur d’n Hangtafel en de Rabobank.
Daarnaast worden de grotere sponsoren gecomplementeerd door zes co-sponsors.
Verder hebben zo’n 30 clubsponsoren zich aangesloten bij Peelpush.
U vindt meer informatie over deze bedrijven en instellingen onder de rubriek ‘Sponsors’.
Is ook uw interesse gewekt om uw naamsbekendheid via Peelpush te vergroten en deel uit te maken van een enthousiaste vereniging ?
Neem dan vrijblijvend contact op met het sponsorsecretariaat van Peelpush
sponsor@peelpush.nl
Onderstaande personen informeren u graag over de diverse mogelijkheden.

Samenstelling :
 • Stephan Hendriks, voorzitter
 • Conny Frerichs-Vissers, administratie
 • Han Cortenbach, commissielid
 • Henny Driessen, commissielid
 • Teun Heldens, commissielid
 • Wil van Oosteren, commissielid


Jeugdcommissie.

Binnen volleybalvereniging Peelpush is een commissie opgericht die de belangen van de jeugd behartigt.
Deze commissie werkt samen met de overige leden van de Technische Commissie als het om volleybal gaat.
De jeugdcommissie bestaat uit diverse werkgroepen, zie hieronder ook de leden van de werkgroepen.
Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt graag voor de specifieke activiteiten contact opnemen via onderstaande emailadressen of telefoonnummers.

Jeugdcoördinator : Chantal Pellemans, jeugd@peelpush.nl  06-49731050

Technische commissie (zie ook bovenaan) :
 • Ontwikkeling & Beleid, Angelique Willems en Johan Leenders
 • A, B en C jeugd, Rikus Leenders, tcjeugd@peelpush.nl  06-25349092
 • Niveau 4 t/m 6, Daphne Verstappen, tcjeugd@peelpush.nl 06-15497051
 • Niveau 1 t/m 3, Lion Stammen, tcjeugd@peelpush.nl  06-17773455
Administratieve commissie :
 • Informatie voor coaches en trainers, Chantal Pellemans, tcjeugd@peelpush.nl
 • Informatie van / voor NeVoBo, Chantal Pellemans, tcjeugd@peelpush.nl
 • Communicatie – website, vacature, jeugdnieuws@peelpush.nl
 • Kleding en spelerskaarten, Lonneke vd Heijden, jeugdkleding@peelpush.nl  06-29562880
 • Lief & Leed (incl. kampioenen), Lonneke vd Heijden, jeugdkleding@peelpush.nl  06-29562880
Activiteitencommissie :
 • Volleybal gerelateerde activiteiten en scheidsrechterschema,
 • Toernooien (niet regulier voor niveau 1 t/m 3), Hanneke Stammen en Josje Beeren, jeugdtoernooien@peelpush.nl
 • Nevenacitiviteiten, vacature, jeugdactiviteiten@peelpush.nl
 • Kamp, Boukje Knops en Hellen Verbugt, jeugdactiviteiten@peelpush.nl

 

Kascommissie.

De kascommissie controleert, na afsluiting van het boekjaar, de verlies- en winstrekening en de balans.
Op de Jaarvergadering brengt de kascommissie verslag uit van haar bevindingen.

 • Herman Naus
 • Francien Nijssen
 • Laura Nijssen