Alles over VC Peelpush

Commissies

Technische Commissie.

De commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid binnen de club.
Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor het scheidsrechterskorps.

Kerntaken van de commissie:
 • Indelen van de trainingsgroepen / tijden
 • Indelen van de teams
 • Aanzoeken van trainers
 • Jeugdopleiding
 • Opleiding trainers
 • Aanzoeken en begeleiden van scheidsrechters
Samenstelling :
 • Peter Verstappen, Voorzitter / Dames senioren / recreanten, 06-33130549
 • Mark Slegers, Heren senioren, 077-4660147
 • Angelique Willems en Johan Leenders, Ontwikkeling & Beleid voor de jeugd   
 • Frank Bongers, TC Jeugd – ABC-jeugd, tcjeugd@peelpush.nl  06-27132768
 • Daphne Verstappen, TC Jeugd – niveaus 1 t/m 6, tcjeugd@peelpush.nl 06-15497051

Commissie B.O.S.

Het RABO Sportcafé in sporthal “de Körref” wordt door volleybalvereniging Peelpush geëxploiteerd. Om dit in goede banen te leiden is de commissie B.O.S. (Beheer Ontmoetingsruimte Sporthal) opgericht. Deze commissie zorgt ervoor dat alle zaken aangaande de exploitatie geregeld worden en dat het RABO Sportcafé bij evenementen en activiteiten in de sporthal zoveel mogelijk geopend is.

Sinds 2002 was al een gedeelte van het beheer van de sporthal door de gemeente uitbesteed aan Peelpush. In 2010 heeft Peelpush het beheer van de gemeente geheel overgenomen. Tevens worden de schoonmaakwerkzaamheden in de sporthal door vrijwilligers van Peelpush verricht. De coördinatie van het (sleutel)beheer en de schoonmaakwerkzaamheden vallen ook onder de commissie BOS. Sindsdien is BOS de afkorting voor “Beheer en Onderhoud Sporthal”.

Samenstelling :
 • Roger Sonnemans, Voorzitter
 • Martha van Oosteren, Activiteiten
 • Piet Koehlen, Financiën en inkoop
 • Geert Verstappen, Activiteiten
 • Ans Smeulders, Activiteiten
 • Renske van Wijlick, Activiteiten
 • Tom van Bree, Activiteiten

Overige werkzaamheden die door Peelpush worden uitgevoerd in de sporthal :

Klein onderhoud :

 • Mart Peggen
 • Pé Philipsen
Sleutelbeheer :
 • Maandag : Albert Valentijn
 • Dinsdag : Frans Naus
 • Woensdag : Henny Driessen
 • Donderdag : Pé Philipsen
 • Vrijdag : Mart Peggen
 • Zaterdag en zondag afwisselend: Ans Smeulders, Mart Peggen en Piet Koehlen

 

Commissie Sponsoring.

Samen met de commissie Sponsoring van Peelpush is een sponsorstructuur opgezet.
Met inmiddels naast veel regionale interesse ook deelname van enkele provinciale bedrijven !
De sponsorclub telt briljant sponsors: Gemeente Peel en Maas, Partyverhuur d’n Hangtafel en de Rabobank.
Daarnaast worden de grotere sponsoren gecomplementeerd door zes co-sponsors.
Verder hebben zo’n 30 clubsponsors zich aangesloten bij Peelpush.
U vindt meer informatie over deze bedrijven en instellingen onder de rubriek ‘Sponsors’.
Is ook uw interesse gewekt om uw naamsbekendheid via Peelpush te vergroten en deel uit te maken van een enthousiaste vereniging ?
Neem dan vrijblijvend contact op met het sponsorsecretariaat van Peelpush
sponsor@peelpush.nl
Onderstaande personen informeren u graag over de diverse mogelijkheden.

Samenstelling :
 • Stephan Hendriks, voorzitter
 • Conny Frerichs-Vissers, administratie
 • Paul Joosten, commissielid
 • Han Cortenbach, commissielid
 • Henny Driessen, commissielid
 • Wil van Oosteren, commissielid


Jeugdcommissie.

Binnen volleybalvereniging Peelpush is een commissie opgericht die de belangen van de jeugd behartigt.
Deze commissie werkt samen met de overige leden van de Technische Commissie als het om volleybal gaat.
De jeugdcommissie bestaat uit diverse werkgroepen, zie hieronder ook de leden van de werkgroepen.
Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt graag voor de specifieke activiteiten contact opnemen via onderstaande emailadressen of telefoonnummers.

Technische commissie (zie ook bovenaan) :
 • Ontwikkeling & Beleid voor de jeugd, Angelique Willems en Johan Leenders, tcjeugd@peelpush.nl
 • A, B en C jeugd, Frank Bongers, tcjeugd@peelpush.nl, 06-27132768
 • Niveau 1 t/m 6, Daphne Verstappen en Peter Janssen, tcjeugd@peelpush.nl
 • Algemene support, Joost Cranenbroek, tcjeugd@peelpush.nl
Administratieve commissie:
 • Informatie voor coaches en trainers, Kaderbijeenkomst
 • Informatie van / voor NeVoBo, Frank Bongers, tcjeugd@peelpush.nl
 • Communicatie – website, vacature, tcjeugd@peelpush.nl
 • Kleding en spelerskaarten, Lonneke vd Heijden, jeugdkleding@peelpush.nl
 • Lief & Leed (incl. kampioenen), Lonneke vd Heijden, jeugdkleding@peelpush.nl
Activiteitencommissie :
 • Volleybal gerelateerde activiteiten en scheidsrechterschema, vacature, tcjeugd@peelpush.nl
 • Toernooien (niet regulier voor niveau 1 t/m 3), vacature, jeugdtoernooien@peelpush.nl
 • Nevenactiviteiten, Fleur Bongers, jeugdactiviteiten@peelpush.nl
 • Kamp, Veelke Trines, jeugdactiviteiten@peelpush.nl

 

Kascommissie.

De kascommissie controleert, na afsluiting van het boekjaar, de verlies- en winstrekening en de balans.
Op de Jaarvergadering brengt de kascommissie verslag uit van haar bevindingen.

 • vacature
 • Laura Nijssen
 • Jeroen Leijsten