Alles over VC Peelpush

Bestuur

 Wil van Oosteren
voorzitter 077-4662235
  Peter Verstappen
vice-voorzitter 06-33130549
  Kim Janssen
penningmeester

 

06-25582607

 

  Ellen Metsemakers
secretaris 06-22864666
 Mieke Basten
bestuurslid 06-12473771
   Stephan Hendriks
bestuurslid 06-30267286
  Roger Sonnemans
bestuurslid 06-23610281
    Frank Bongers

bestuurslid 06-27132768

Secretariaat:
Hagelkruisweg 71, 5768 VW Meijel
Emailadres: secretariaat@peelpush.nl

Sportief Besturen:

Waarden en normen


Waarde:
Een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een algemene richtlijn voor het handelen.

Norm:
Een gedragsregel, waaraan men zich dient te houden in de omgang met anderen.

Peelpush streeft ernaar waarden en normen te hanteren om een respectvol sportklimaat te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen . Zij wil iedereen bewust te maken van zijn of haar rol bij het stimuleren van sportief en respectvol gedrag binnen de vereniging.

Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de kaderleden binnen de vereniging. Maar niet alleen de kaderleden, ook ouders en iedereen die aanwezig is bij de uitoefening van de volleybalsport willen we bewust maken van hun rol daarbij.

Peelpush wil een aantrekkelijke vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en optimaal kan sporten ongeacht zijn sportieve capaciteiten. Sporten moet leuk zijn en blijven.

Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de volleybalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

We kunnen dat doen door met elkaar een aantal regeltjes af te spreken, de gedragscode:

DE GEDRAGSCODE

1. Je hebt respect voor de tegenstander en voor elkaar.
2. Je beledigt en pest niemand en vernedert niemand in woord of gebaar.
3. Je accepteert het gezag van bestuur, kaderleden en de scheidsrechter.
4. Je bent zuinig op de eigendommen van de vereniging.
5. Je houdt de kleedkamers en andere ruimten netjes.
6. Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.
7. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
8. Je bent open en eerlijk.
9. We praten mét elkaar en niet over elkaar.
10. Je beschadigt niet de goede naam van de vereniging.

Wij hopen dat elk verenigingslid zich herkent in de gedragscode en rekenen erop dat iedereen zich hieraan houdt.

Voor de volledige gedragscode zie: Peelpush Gedragscodes

Huishoudelijk Reglement. Zie:  Huishoudelijk Reglement Peelpush 04 11 2021

Beleid.
Zie: Beleidsplan 2019 2020 V3

COURT SIDING

Bij courtsiding wordt live-informatie van sportevenementen verzonden naar een handlanger, vanaf de plek waar het evenement plaatsvindt met het oog op het plaatsen van weddenschappen op hetzelfde sportevenement. Hierbij wordt getracht sneller te kunnen reageren op de gebeurtenissen dan de bookmaker, waardoor de ‘courtsiders’ een voordeel kunnen behalen bij het plaatsen van weddenschappen. Courtsiding is niet illegaal, wel ongewenst.

Bij de realisatie van de live streaming in de Eredivisie is o.a. een partnership met Genius aangegaan waarbij zij de rechten hebben om de data van de live streaming voor het internationale gokken te vermarkten. Om de belangen van en plichten naar Genius goed af te dekken en voor de Peelpush en de competitie zo goed mogelijk ongewenst gokgedrag te voorkomen, is het volgende met elkaar afgesproken:

Het gebruik van mobiele telefoons en andere mobiele/elektronische apparaten (hierna: “Elektronische appara(a)t(en)”) is enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is ten strengste verboden om bij VC Peelpush Elektronische apparaten aan te wenden voor het verzamelen en/of verzenden van wedstrijdscores, wedstrijdstatistieken en/of andere gegevens ten behoeve van commercie en/of wed- en/of gokdoeleinden, waaronder, maar niet uitsluitend “courtsiding”. Voortdurend gebruik van Elektronische apparaten bij VC Peelpush (zulks ter beoordeling van VC Peelpush) is verboden, behoudens voorafgaande toestemming van VC Peelpush of als de betrokkene aantoont dat hij/zij het Elektronische apparaat niet heeft gebruikt voor de hiervoor genoemde verboden doeleinden (zulks ter beoordeling van VC Peelpush).

Bij een dergelijke overtreding kan VC Peelpush de betrokkene, zonder voorafgaande waarschuwing uit de sporthal verwijderen en/of andere maatregelen treffen die VC Peelpush passend acht, inclusief maar niet beperkt tot, het opleggen van een sporthalverbod en/of het annuleren of het in beslag nemen van (toekomstige) toegangsbewijzen tot VC Peelpush die op naam van betrokkene staan, zonder dat enig recht op restitutie en/of schadevergoeding ontstaat.

Handhavend optreden tegen ‘courtsiders’:

  • Als er stewards/beveiliging aanwezig is, zullen zij de betrokkene naar de uitgang begeleiden
  • Als een betrokkene het evenement verstoort en weigert te vertrekken, kan de politie worden gebeld. Het zal afhangen van het gedrag van de betrokkene of de politie daadwerkelijk zal komen.