Alles over VC Peelpush

Bestuur

 Wil van Oosteren
voorzitter 077-4662235
  Peter Verstappen
vice-voorzitter

penningmeester

06-33130549
  Ellen Metsemakers
secretaris 06-22864666
 Mieke Basten
bestuurslid 06-12473771
   Stephan Hendriks
bestuurslid 06-30267286
  Roger Sonnemans
bestuurslid 06-23610281
    Frank Bongers

bestuurslid 06-27132768

Secretariaat:
Hagelkruisweg 71, 5768 VW Meijel
Emailadres: secretariaat@peelpush.nl

Sportief Besturen:

Waarden en normen


Waarde:
Een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een algemene richtlijn voor het handelen.

Norm:
Een gedragsregel, waaraan men zich dient te houden in de omgang met anderen.

Peelpush streeft ernaar waarden en normen te hanteren om een respectvol sportklimaat te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen . Zij wil iedereen bewust te maken van zijn of haar rol bij het stimuleren van sportief en respectvol gedrag binnen de vereniging.

Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de kaderleden binnen de vereniging. Maar niet alleen de kaderleden, ook ouders en iedereen die aanwezig is bij de uitoefening van de volleybalsport willen we bewust maken van hun rol daarbij.

Peelpush wil een aantrekkelijke vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en optimaal kan sporten ongeacht zijn sportieve capaciteiten. Sporten moet leuk zijn en blijven.

Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de volleybalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

We kunnen dat doen door met elkaar een aantal regeltjes af te spreken, de gedragscode:

DE GEDRAGSCODE

1. Je hebt respect voor de tegenstander en voor elkaar.
2. Je beledigt en pest niemand en vernedert niemand in woord of gebaar.
3. Je accepteert het gezag van bestuur, kaderleden en de scheidsrechter.
4. Je bent zuinig op de eigendommen van de vereniging.
5. Je houdt de kleedkamers en andere ruimten netjes.
6. Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.
7. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
8. Je bent open en eerlijk.
9. We praten mét elkaar en niet over elkaar.
10. Je beschadigt niet de goede naam van de vereniging.

Wij hopen dat elk verenigingslid zich herkent in de gedragscode en rekenen erop dat iedereen zich hieraan houdt.

Huishoudelijk Reglement:

Download Huishoudelijk Reglement Peelpush 04 11 2021 van VC Peelpush.

Beleid:

Download Beleidsplan 2019 2020 V3  van VC Peelpush.