Alles over VC Peelpush

Club informatie

U hebt interesse om te (gaan) volleyballen maar vooraf wilt u graag eerst wat informatie over trainningen, teams, wedstrijden, volleybalvereniging Peelpush in het algemeen? Dat kan! Informeert u vrijblijvend bij de volgende personen:

ABC-jeugd: Frank Bongers 06-27132768
tcjeugd@peelpush.nl
Niveau 1 t/m 6-jeugd: Daphne Verstappen tcjeugd@peelpush.nl
Senioren dames: Peter Verstappen 06-33130549
Senioren heren: Mark Slegers 077-4660147
Recreanten dames: Peter Verstappen 06-33130549
Recreanten heren: Mart Peggen 077-4663541

Zij zullen u graag de eerste informatie verstrekken en u richting de juiste trainingsgroep(en) en eventueel ledenadministratie verwijzen.

Het opgaveformulier voor nieuwe leden (zowel senioren als jeugd) is hier te vinden.

Het technische gebeuren rond het volleybal ligt bij Peelpush in handen van de T(echnische) C(ommissie). Vanuit deze commissie worden de belangen van de senioren, de recreanten, en vooral ook de jeugd behartigd (de laatste twee groeperingen via aparte werkgroepen). Vandaar dat hierboven speciaal enkele namen van aanspreekpunten voor de jeugd en hun ouders vermeld worden.

Hoeveel teams nemen er van Peelpush in het huidige seizoen 2023/2024 deel aan de competities?
Jeugd: 12, verdeeld over alle leeftijden, jongens en meisjes,
Senioren: 11, verdeeld in 4 heren- en 7 damesteams,
Recreanten: 4, verdeeld in 1 heren- en 3 damesteams.

Wat is het huidige niveau van de vereniging?
Het 1ste dames team speelt eredivisie, het 1ste herenteam topdivisie en het 2e dames team komt uit in de 1ste divisie nationaal. Alle overige seniorenteams spelen in regio Zuid van de NeVoBo, vanaf 3e divisie (prestatief) tot en met de 3e klasse (recreatief).

Wanneer worden de wedstrijden gespeeld?

Jeugd: Niveau-jeugd speelt altijd op zondag, B/C-jeugd meestal op zaterdag, soms op zondag,
Dames 1 en Heren 1: thuiswedstrijden op zaterdag of zondag,
Rest van de senioren: op zaterdag,
Recreanten: dames meestal op woensdag, heren op zondag.

Kortom, iedereen kan lid worden van Peelpush. Volleyballen voor jong en oud, van 6 tot …. jaar!

Gedragsregels seksuele intimidatie
VC Peelpush neemt seksuele intimidatie serieus. Peelpush conformeert zich aan de gedragsregels zoals die door NOC*NSF voor sportbegeleiders zijn opgesteld en door de landelijke sportbonden zijn onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

In onderstaand pdf-bestand vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.
Download  Gedragsregels Seksuele Intimidatie Bij Peelpush


Vertrouwenscontactpersoon VC Peelpush:

Kitty Brummans
06-51720367
kittybrummans@ziggo.nl

 

Schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap
Wanneer een lid handelt in strijd met statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, kan het bestuur dat lid schorsen, of het lidmaatschap ontnemen. Tegen dit besluit kan in beroep worden gegaan. Daartoe benoemt de Jaarvergadering om de drie jaar een commissie.

Commissie van Beroep                     

  • Dieneke Joosten
  • José de Wit         
  • John Engels
  • Contact :  beroep@peelpush.nl
  • Deze commissie is benoemd op de Jaarvergadering van 1 november 2018