Alles over VC Peelpush

Boetes

Aangaande boetes die de club voor zijn rekening krijgt en die door de leden zijn veroorzaakt gelden de volgende regels:

  • Een speler die een kaart krijgt gedurende de wedstrijd, zal de bijbehorende geldboete terug moeten betalen aan de vereniging;
  • Verkeersboetes die gemaakt worden tijdens gebruik van door Peelpush geregelde voertuigen, dienen door het desbetreffende team terugbetaald te worden aan de vereniging;
  • In alle andere gevallen van boetes, wordt per geval door het bestuur bekeken of het een club fout dan wel team fout is en wie dus de boete dient te betalen