VC Peelpush en herstart eredivisie

Begin december heeft het Kabinet besloten om voor een aantal topsporten enkele
verruimingen van de Corona maatregelen toe te staan, zodat die topsporters weer kunnen
trainen en hun competitie te kunnen (her)starten. Volleybal is een van de sporten die
daarvoor in aanmerking komen. Daarna werd op 15 december echter een verzwaarde
lockdown aangekondigd, om zo het aantal contacten te verminderen en zo het aantal
besmettingen fors terug te dringen.

Om te kunnen trainen en wedstrijden te kunnen spelen heeft NOC*NSF en in het
verlengde daarvan de NeVoBo een aantal protocollen opgesteld om zo veilig mogelijk te
kunnen trainen en spelen.

De basis is dat we graag volleybal willen spelen, echter alleen op een voor alle betrokkenen
veilige en verantwoorde manier.

Binnen VC Peelpush, uitkomend in de eredivisie van de NeVoBo, is er intensief overleg
tussen speelsters, staf en bestuur om af te wegen of deelname verantwoord is. Ook is er
contact met Nevobo, andere eredivisieteams, gemeente, sponsoren en andere betrokkenen.
Er dient een zeer lastige afweging te worden gemaakt, immers, het is een afweging tussen
verstand en gevoel waar meerdere belangen een rol spelen.

Uiteindelijk is gekozen voor het enige wat telt: de veiligheid van speelsters, staf,
tegenstanders, maar ook collega’s en familieleden. Daarom kiest Peelpush er op dit moment
voor om in de lockdown geen trainingen te hervatten en geen competitiewedstrijden te
spelen.

Een mogelijke latere instap sluiten we niet uit, echter alleen als de omstandigheden dat
rechtvaardigen.

De omstandigheden veranderen bijna dagelijks, we blijven continu deze ontwikkelingen
volgen om te bepalen of ons standpunt herzien dient te worden.

De exacte gevolgen van deze keuze worden momenteel met NeVoBo besproken.

Meest recente berichten

Nieuws Categorien