Peelpush Nieuwjaarstoespraak

Logo Peelpush

12 januari 2024

Beste Peelpushers,
Het NRC bracht me de volgende inspiratie.
Als we terugkijken naar 2023, met wat er voorviel in de wereld
en ook ons land, stemt ons dat helaas somber. Met wat er
gebeurd is in Gaza, de stagnerende oorlog in Oekraïne, is het
moeilijk niét moedeloos te worden over wat het nieuwe jaar zal
brengen.

Nederland verkeert al jaren in negatieve stemming met de
steeds groter worden opeenstapeling van problemen van zoals
woningtekort, klimaatcrisis en asielopvang.
Echter de onvrede richt zich op de overheid, niét op elkaar.
Het vertrouwen in de landelijke politiek is het laagste in tien jaar,
maar tegelijkertijd neemt het vertrouwen in ándere mensen toe.
Saamhorigheid bestaat nog, maar die verdient wel
bescherming, en daarmee inzet van iedereen.
Saamhorigheid en vertrouwen kunnen alleen gedijen als
mensen bijeenkomen, zoals wij hier doen vanavond. En daarbij
niet alleen blijven praten met elkaar, maar vooral ook luisteren.

Wat staat Peelpush te wachten de rest van dit seizoen en het
komende jaar?
Allereerst natuurlijk vooral het genieten van dat spelletje, dat
volleybal heet en waarmee iedereen het beste uit zichzelf laat
zien en daarmee sportieve ambities na jaagt. Het maximaal
haalbare resultaat komt dan vanzelf. Ouders, begeleiders en
vrijwilligers zullen met veel plezier daar een bijdrage en
ondersteuning aan willen geven.
Daarnaast zal Peelpush het komende jaar een belangrijke
nieuwe fase naar professionalisering en commercialisering
ingaan.

De Eredivisie van de Heren is al in een aparte organisatie
geplaatst en met de Dames staat dat ook te gebeuren.
Dit als gevolg van het al jaren geleden ingezette plan van de
Nevobo om volleybalverenigingen en organisaties daadwerkelijk
te professionaliseren.
Peelpush doet daar als Setup club (voorheen Superclub) ook al
een paar jaar aan mee.
Maar het ingezette beleid van de bond betekent ook dat
investeringen in eredivisieteams behoorlijk moeten gaan
toenemen.

Het bestuur heeft onlangs, unaniem besloten dat wij voor de
Dames niet willen terugvallen naar Topdivisieniveau, maar
structureel Eredivisie willen blijven spelen.
Dat betekent tegelijkertijd dat de jaarlijkse investeringen
behoorlijk gaan oplopen.
En daarom is een verdere professionalisering van de
commerciële aanpak rondom de organisatie noodzakelijk.
Onlangs heeft de Nevobo ons een eenmalig substantiële
bijdrage toegezegd om daarmee een start te gaan maken. En
Peelpush zal aanvullende gelden ter beschikking stellen.

We zullen met een gecontracteerde projectleider, in
samenwerking met een professioneel marketingbureau, een
nieuwe marketingorganisatie gaan neerzetten om de
aantrekkings- en wervingskracht van nieuwe sponsoren
aanzienlijk te vergroten.
Het doel daarbij is aanzienlijke extra fondsen te werven om
daarmee niet alleen de genoemde, extra structurele
investeringen terug te verdienen, maar ook om de inrichting van
de zaal, zoals vloer en boarding op een hoger niveau te
brengen. Ook zal er naar verwachting ruimte komen om de
begeleiding en ondersteuning van de selectieteams verder te
verbeteren.

We zijn van mening dat dit naar alle andere teams, mét hun
begeleiding, een positieve afstraling zal hebben.
Peelpush gaat dus dit jaar een transitie in die een behoorlijke
impact zal gaan hebben, maar, en daar ben ik van overtuigd, dat
zal de kwaliteit en aantrekkelijkheid van onze club alleen maar
verhogen, niet alleen maar voor de leden, maar zeker ook voor
al die begeleiders en vrijwilligers die zich gepassioneerd
inzetten.

Terugkomend op de somberheid in het begin van mijn verhaal,
mogen we ook enige mate van optimisme tonen. Gelóóf dat de
kracht van de samenleving ligt in verbinding en dat ieder
individu daaraan kan bijdragen.
Een appél dus aan eenieder van jullie om in die geest je rol te
spelen, niet alleen binnen Peelpush, maar ook te midden van
jullie familie, op school of werk.
Dan kunnen we tóch vol goede moed 2024 ingaan.
Graag wens ik jullie allemaal daarmee geluk, plezier en
sportieve successen toe.

Gezondheid!
Wil van Oosteren, voorzitter

Meest recente berichten

Nieuws Categorien