Alles over Meijel Beach

Meijel Beach

Meer bewegen staat hoog op ieders agenda. Gezondheidswinst en mentaal welbevinden zijn van groot belang. Door Corona zijn we ons daar nog meer bewust van geworden.

Daarnaast spelen vitale verenigingen een cruciale rol in de kwaliteit van wonen, leven en opgroeien in onze gemeente. Zeker voor Peel en Maas is het van belang om aantrekkelijk te zijn als woonplaats, het behouden van jonge gezinnen en daarmee de leefbaarheid in het algemeen.

Peelpush vervult steeds nadrukkelijker een regiofunctie binnen de Nevobo in zuid-Nederland en is aanjagend boegbeeld voor sport in Peel en Maas. Daarnaast werkt Peelpush samen met verschillende partners tijdens de realisatie van dit plan. Meijel Beach kan door alle verenigingen, inwoners en hun gasten gebruikt worden. Een mooi voorbeeld van het nieuwe verenigen.

Een bloeiend verenigingsleven gedragen door vrijwilligers en ondersteund door een gemeente, zeker waar het motto is: Beleef de ruimte, het goede leven in Peel en Maas.

Een beach accommodatie biedt de mogelijkheid om dit bewegen te faciliteren, stimuleert onze innovatieve onderdelen voor jongste jeugd (volleybalspeeltuin, Nijntje beweegakkoord) en laat onze senioren langer genieten (NO JUMP volleybal). Daarnaast kunnen we een geheel nieuwe tak opzetten die aansluit bij de behoefte en beleving van jongeren.

De kinderen van Den Doelhof en het Kindcentrum kunnen gebruik maken van deze mooie accommodatie.

Voor inwoners kunnen we een ontmoetingsplaats organiseren midden in het dorp door wedstrijden te spelen. Bijvoorbeeld door buurtverenigingen en andere verenigingen van Meijel.

Meijel Beach is een mooie uitbreiding van Peelgeluk voor jou en Meijel!