Peelpush en Corona

Hoi allemaal het volleybalseizoen gaat weer bijna beginnen!! Echter het coronavirus zwerft nog steeds rond, daarom
volgen we in en om de sporthal/Rabo sportcafé de richtlijnen opgesteld door het NOC*NSF.

Algemene uitgangspunten:
• blijf thuis bij klachten en laat je testen;
• pas hygiëne toe;
• houd 1,5 meter afstand;
• vermijd drukte.
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;
• het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te
schreeuwen.

Algemeen voor de sporters:
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak:
dit geldt voor iedereen;
• ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand bewaren van
minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen;
• ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar,
maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook
niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen;
• ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 m bij
jou komen;
• tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat;
• vermijd drukte;
• kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder geldt,
houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

Rabo sportcafé:
Voor het Rabo sportcafé gelden de horeca regels, het maximum aantal personen dat in het Rabosport cafe kan
worden toegelaten is 50 personen! Er geldt bovendien altijd:
• Houden aan algemene uitgangspunten;
• gezondheid checken;
• bezoekers wordt gevraagd hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking
en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek
door de GGD. Het gaat daarbij om:
• volledige naam;
• datum, aankomsttijd;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• toestemming;

Bezoekers van wedstrijden en trainingen:
• Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan in de sporthal. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.
Daarbij geldt dat bezoekers van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden,
tenzij t/m 12 jaar;
• Ook hier geld natuurlijk: Houden aan algemene uitgangspunten;
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• Peelpush zal op wedstrijddagen een tribunebeheerder aanstellen. Deze zal dan de bezoekers hun plaatsen
toe kennen en ook vragen om het registratieformulier in te vullen want ook voor bezoekers is dit verplicht.
• bezoekers wordt gevraagd hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking
en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek
door de GGD. Het gaat daarbij om:
• volledige naam;
• datum, aankomsttijd;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• Toestemming;
• voor toeschouwers gelden maximum aantallen, houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken
vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten; wij als Peelpush
hebben besloten om altijd om registratie te vragen op wedstrijd dagen ook van speelsters en begeleiding!

Download hier het PDF-bestand: Peelpush En Corona 

Meest recente berichten

Nieuws Categorien