Nieuwsbrief oktober 2019

Beste Peelpushleden,

 

Allereerst onze felicitaties aan Mieke en Rudy met de geboorte van Tijn.

 

Terwijl Mieke geniet en nu de handen vol heeft met het kleine manneke, nemen anderen even het PR-stokje voor Peelpush over en willen we de volgende zaken onder jullie aandacht brengen.

 

Jaarvergadering 2019

Bij deze willen we jullie uitnodigen voor de jaarvergadering op donderdag 31 oktober 2019.
Deze vindt plaats in het Rabo Sportcafé (kantine) en start om 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen & ingekomen stukken
 3. Notulen Jaarvergadering 1-11-2018
 4. Secretarieel verslag 2018-2019
 5. Huldiging 25- en 40-jarige jubilarissen
 6. Financieel verslag 2018-2019
 7. Verslag Kascommissie
 8. Beleidsplan
 9. Begroting 2019-2020
 10. Contributie 2019-2020 / 2020-2021
 11. Huldiging gouden jubilarissen
 12. Bestuursverkiezing
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

De notulen van de vorige Jaarvergadering zijn te vinden  op   https://peelpush.nl/informatie/algemeen/

Kun je niet aanwezig zijn? Afmelden aub via secretariaat@peelpush.nl

 

AVG – Privacy policy

In het Huishoudelijk reglement zijn uitgebreid de regels opgenomen over hoe Peelpush hier mee omgaat

Een belangrijk punt hierin is dat bij Peelpush gemaakte foto’s gebruikt mogen worden voor de Peelpush website, social media en perspublikaties.

Het Huishoudelijk reglement is in te zien onder https://peelpush.nl/informatie/bestuur/

Omdat we signalen hebben ontvangen over onduidelijkheid hierover zal het bestuur onder andere, aanvullende maatregelen genomen.

 • Op het inschrijfformulier expliciete toestemming vragen
 • In het HR bezwaarmogelijkheid toevoegen (melden bij secretariaat@peelpush.nl)

 

Peelpush Jubileumtreffen / Reunie

Ter herinnering :

Er zijn al bijna 150 aanmeldingen ontvangen !!! Voor wie er allemaal komt en voor aanmelding zie : https://peelpush.nl/informatie/gouden-jubileum/

 

Meest recente berichten

Team update Dames 1

Team-update! Inmiddels hebben jullie kunnen lezen dat we afscheid nemen van een

Nieuws Categorien