Nieuwsbrief december 2019

Beste Peelpushleden,

Alweer een, vooralsnog de laatste, nieuwsbrief van dit kalenderjaar.

De volgende onderwerpen passeren deze keer de revue :

  • Seksuele intimidatie
  • Huldiging jubilarissen
  • Persbericht Fysio&Sport
  • Enquete Rabobank
  • Nieuwe Peelpush website
  • Sneeuwballentoernooi
  • Nieuwjaarstreffen

Seksuele intimidatie

De volgende communicatie is onlangs uitgestuurd naar alle trainers, coaches en begeleiders binnen VC Peelpush :

Meldplicht cruciaal om seksuele intimidatie en misbruik aan te kunnen pakken.

In de media verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik die soms jarenlang plaats heeft kunnen vinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Dat er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. Op die manier kunnen slachtoffers worden geholpen en daders bestraft. Uit onderzoek weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan hetgeen nu bekend. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak hun hele leven lang. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in :

Zodra iemand uit het bestuur van Peelpush vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is / is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de (vertrouwenscontactpersoon van de) bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van Peelpush.

‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van  seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidate zaken bij het ISR zijn aangesloten (waaronder de Nevobo).

Binnen Peelpush onderstrepen we net als Nevobo en NOC*NSF het belang van deze meldplicht en vragen we jou en iedere andere trainer, coach, begeleider als je vermoedens hebt van seksuele intimidatie en / of misbruik dit te melden bij het bestuur van onze club via secretariaat@peelpush.nl Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van Peelpush, Kitty Brummans, tel. 06 51 72 03 67 of kittybrummans@ziggo.nl

 

Huldiging jubilarissen

Tijdens de Jaarvergadering van 31 oktober zijn de volgende Jubilarissen gehuldigd :

Gouden jubilarissen, 50 jaar : Ans Naus, Alwie Basten, Ger Joosten en Wim Rooijakkers

                                     40 jaar : Peter Haast

                                      25 jaar : Arjan Naus

Nogmaals allen van harte gefelicityeerd !

Voor meer foto’s zie : https://peelpush.nl/fotoalbum/31-10-2019-huldiging-jubilarissen/

 

Persbericht Fysio&Sport

Zie : Persbericht Fysio&Sport Peelpush

 

Enquête Rabobank

Vul hier de enquête in à https://sites.rabobank.nl/roermond-echt/Starters/modules/product/actiesites/homepage/default/index.aspx?ItemId=41213&OriginalItemId=41211

 

Nieuwe Peelpush website

Al geruime tijd is onze nieuwe website https://peelpush.nl/   in de lucht.

Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen.

Op- en aanmerkingen zijn bijzonder welkom omdat we de site zo actueel mogelijk willen houden.

Stuur deze naar webmaster@peelpush.nl  of een directe reactie op deze mail.

 

Sneeuwballentoernooi

Het traditionele Sneeuwballen toernooi komt er weer aan.

Dit jaar op zaterdag 28 december 2019.

Voor meer informatie en aanmelding zie : https://peelpush.nl/club/peel-en-maas-sneeuwballen-toernooi-2019/

 

Nieuwjaarstreffen

Voor meer informatie en inschrijving zie : https://peelpush.nl/club/nieuwjaarstreffen-2020/

 

Rest mij, om namens VC Peelpush,  eenieder Fijne Kerstdagen te wensen, unne goeie rutsch en mooi begin van het Nieuwe Jaar.

Tot ziens in  sporthal De Körref.

Wil van Oosteren, voorzitter

 

Meest recente berichten

Nieuws Categorien