Nieuwsbrief aan alle leden van Peelpush

Aan alle leden van VC Peelpush.

Allereerst onze condoleances bij het overlijden van Dré Caris, recentelijk teruggetreden als vrijwilliger van Peelpush.

Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden, vooral in deze bijzondere tijd.

Daarmee is binnen onze club het eerste slachtoffer van het coronavirus gevallen en doet ons nog meer beseffen hoe belangrijk het is, gevolg te geven aan de genomen maatregelen om verspreiding van het virus te beperken.

Zoals inmiddels bekend is de competitie van het volleybalseizoen 2019-2020 afgesloten.

Hoe wordt omgegaan met de stand van de competitie en de invloed ervan op al dan niet kampioenschappen en of degradaties is nog onderwerp van beraad bij en met de Nevobo.

Vooralsnog zullen er géén activiteiten zijn in en rondom de sporthal, tot voorlopig 1 juni.

Dit geld ook voor het jeugdkamp, hetgeen deze week al is gecommuniceerd via social media.

Inmiddels gaan we ons voorbereiden op de periode hierna. Hopelijk zal er nog ruimte zijn om te volleyballen in juni-juli, maar dit hangt uiteraard af van hoe zich de crisis ontwikkeld.

Het bestuur brengt de gevolgen van deze crisis in kaart en overdenkt de scenario’s, hoe hier mee om te gaan.

Het belangrijkste voor nu is de gezondheid van een ieder en hun families.

Laten we elkaar bemoedigen in deze vervelende tijd en vooral de aangekondigde maatregelen respecteren.

Namens het Bestuur van VC Peelpush,

Wil van Oosteren, voorzitter.

Download hieronder het PDF bestand:

Nieuwbrief Maart 2020

Meest recente berichten

Nieuws Categorien