Brief van de voorzitter

Beste leden van VC Peelpush,

Met de komst van corona in het begin van dit jaar is het virus sindsdien een veel bepalende factor geworden in ons leven. Bizar, voor jongeren vaak een ver-van-mijnbedshow, voor ouderen vaak beangstigend. Het raakt ons allemaal en daarom moet het ons aller prioriteit hebben mee te blijven werken aan het terugdringen en tot stilstand brengen van de verspreiding van dit o zo vervelende virus.

Als gevolg van de laatste maatregelen van de overheid heeft het Bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering uit te stellen naar begin 2021. Hopelijk zal er dan een periode komen dat we weer fysiek bij elkaar kunnen zijn en terugblikken op seizoen 2019-2020 en, nog belangrijker vooruit kijken naar het vervolg van het nu lopende seizoen 2020-2021.

Vooruitlopend op die Jaarvergadering willen we alvast melden dat de financiële resultaten het afgelopen seizoen 2019-2020 door corona uiteraard sterk beïnvloed zijn. Er waren aanzienlijk lagere kosten van teams, zaal- en sportcaféhuur. Daartegenover stond een grote terugval in inkomsten van het Rabo sportcafé. Mede door gebruik te maken van de TOGS en NOW steunmaatregelen van de overheid, hebben we per saldo tóch het jaar financieel heel positief kunnen afsluiten.

Voor het nieuwe seizoen 2020-2021 ziet het er echter helaas anders uit. In de begroting zijn we ervan uitgegaan aan onze leden dezelfde faciliteiten te bieden als in voorgaande jaren. Echter vanwege het grotendeels wegvallen van de sportcafé-inkomsten komen we uit
op een sterk negatief resultaat. Met het onlangs aangekondigde steunfonds van onze Gemeente hopen we dit verlies te kunnen gaan beperken. Graag zullen we een en ander uitgebreid gaan toelichten op de, nu uitgestelde, Jaarvergadering.
In de tussentijd zal de Kascommissie de boeken gaan controleren.

Hoe vervelend de invloed van corona ook is, vanuit het bestuur willen we ons maximaal blijven inzetten om de volleybalsport voor Peelpush gaande te houden. Gelukkig kan de jeugd en de volleybalschool gewoon blijven trainen. En inmiddels is voor de leden
vanaf 18 jaar een programma opgezet om veilig en verantwoord in kleine groepjes te trainen.

De steun en inzet die we van onze leden ervaren doet ons deugd en schept vertrouwen in continuïteit van zowel onze fantastische club als de volleybalsport in zijn algemeenheid.

Voor nu : blijf vooral gezond !

Namens het Bestuur, hartelijke groet,
Wil van Oosteren, voorzitter

Download hier de brief in PDF-bestand: 20201025 Van De Voorzitter

Meest recente berichten

Nieuws Categorien