2020 Nieuwjaarstoespraak

Beste Peelpushfamilie,

Welkom op dit nieuwjaarstreffen, waarmee we vandaag in het bijzonder, namens het bestuur, onze dank willen uitdrukken voor jullie inzet als vrijwilliger van Peelpush.

Vrijwilliger, dat zijn we allemaal.

Iedereen die bij Peelpush volleybalt, zet zich daarnaast ook in als vrijwilliger. Daarbij aangevuld en ondersteund door een paar honderd niet-spelende vrijwilligers, ook hier vanavond present.

Zonder vrijwilligersinzet géén volleybalclub !

Vrijwilligersinzet beschouwen wij als een morele plicht, maar moet niet gezien worden als een straf of last.

Als bestuur, samen met de commissies proberen we de voorwaarden te scheppen waardoor  vrijwilligerswerk ervaren wordt als een toegevoegde waarde aan je leven.

Jongeren leren van ouderen en ouderen kunnen ervan genieten hoe de jeugd door het volleybal, leert omgaan met verlies en winst, met pech en geluk.

Waarden die ons allemaal sociaal verrijken en daarmee inhoud geven aan onze slogan “Peelpush méér dan volleybal”.

Oudere vrijwilligers  zijn voor jongeren van coachende waarde zowel sportief, bestuurlijk als organisatorich.

Jongeren kunnen hier voor zichzelf aanvullende waarde creëren voor hun opleiding en loopbaanontwikkeling.

Graag deel ik hierbij mijn eigen ervaring.

Tijdens de laatste les fysica, aan het einde van de HTS-opleiding, begon de betreffende docent  met een appél aan ons.

“Jullie sluiten vandaag een hogere beroepsopleiding af, waarvan de kosten voor het overgrote deel zijn betaald door de gemeenschap.

Daarom vraag ik jullie, om, naast je werk dat je gaat doen, ook iets terug te doen voor die gemeenschap middels vrijwilligerswerk, al is het maar secretaris van de konijnenfokvereniging.

Het is ook nog eens goed voor je eigen sociale en maatschappelijke ontwikkeling.”

Die uitspraak van die docent is me altijd bij gebleven en heb ik ter harte genomen.

Naast een drukke baan hebben vele verschillende functies in verenigingen en stichtingen, niet alleen mijn leven verrijkt, maar daardoor ook een bijdrage geleverd aan mijn eigen loopbaanontwikkeling.

Wij, hier samen, zijn allemaal vrijwilligers.

En omdat we allemaal vrijwilliger zijn heeft het bestuur, op voorstel van de BOS-commissie, besloten om jullie gezamenlijk uit te roepen tot vrijwilliger-van-het-jaar.

Eén iemand aanwijzen zou onrecht aandoen aan al die anderen.

Dit past in de cultuur van onze club.

Laten we elkaar blijven inspireren en daarmee elkaars leven verrijken.

Rest mij jullie een uiterst plezierige avond toe te wensen en de organisatoren en verzorgers van dit nieuwjaarstreffen te bedanken        en voor eenieder een sportief gezond en gelukkig 2020.

Wil van Oosteren, voorzitter

 

Meest recente berichten

Team update Dames 1

Team-update! Inmiddels hebben jullie kunnen lezen dat we afscheid nemen van een

Nieuws Categorien